ثبت‌نام همکار اداری

شرایط ثبت نام همکار اداری:    

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت کاری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

۳- داشتن گواهی تحصیلات حداقل دوره دبیرستان

۴ –   داشتن شرایط لازم و تجهیزات کافی  جهت پاسخگوئی (سیستم کامپیوتر یا لپ تاپ مناسب)

5– ثبت نام در سایت emdadyarain.ir  واخذ اطلاعات کاربری

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده وشروع بکار

1 – کپی کارت ملی پشت و  رو

2 – کپی صفحه اول شناسنامه

3 – کپی مدرک تحصیلی

4 – کپی مدرک فنی حرفه ای( در صورت داشتن مدرک)

5 –  کپی عدم سوئه پیشینه

6 –  کپی عدم اعتیاد

7 – گواهی امضا تائید شده از دفاتر اسناد رسمی

8 – شماره شبا حساب تائید شده توسط بانک

9 – کپی پایان خدمت یا معافیت

10 – عکس رنگی اداری

11- در صورت تعغیرات در شناسنامه کپی از صفحه  تعغیرات 

12- کد پستی محل زندگی

13- برگ سنا