ثبت نام امدادگران

شرایط همکاری امداد گران:    

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- نداشتن سو پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت کاری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

3- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

4 –  داشتن تجهیزات: وسیله نقلیه جهت امداد رسانی به امداد خواهان (خودرو امدادی مجهز نیسان ..خودرو سواری .. وانت بار تجهیز شده .. موتور سیکلت تجهیز شده  . ابزارآلات)

 5-ثبت نام در سایت emdadyarain.ir  و اخذ پنل نرم افزاری

6 – حفظ ونگهداری از اسناد ومدارکی که به صورت فیزیکی یا مجازی از طرف شرکت به امدادگر واگذار خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده وشروع به کار

مدارک شخصی

1 – کپی کارت ملی پشت و  رو

2 – کپی صفحه اول شناسنامه

3 – کپی مدرک تحصیلی

4 – کپی مدارک فنی حرفه ای

5 –  کپی گواهی عدم سوئه پیشینه

6 –  کپی گواهی عدم اعتیاد

7 – گواهی امضاء، تائید شده از دفاتر اسناد رسمی

8 – شماره شبا حساب، تائید شده توسط بانک

9 – کپی پایان خدمت یا معافیت

10 – عکس رنگی 4*3 

11- در صورت تغیرات در شناسنامه کپی از صفحه  تغیرات

12- کد پستی محل زندگی

13- برگه سنا

14- کپی پشت و روی گواهینامه

مدارک مورد نیاز از وسیله نقلیه امدادی

1– کپی برگ سبز خودرو

2– کپی کارت خودرو پشت رو

3 – کپی بیمه نامه

 4 – کپی معاینه فنی

5 – 3 قطعه عکس وسیله نقلیه (از سه وجه خودرو)  که پلاک خودرو مشخص باشد- توضیح:  کلیه مدارک باید برابر اصل شده وتوسط پست به دفتر مرکزی ارسال شود.